Si tens algun problema per veure aquest mail, el pots veure en línia / versió web
 

NEWS #019


Reportatges fotogràfics: Arxius Comarcals.linia


EOS-AF (Estudi Orpinell & Sánchez -- Artesania Fotogràfica), hem estat fotografiant diversos equipaments 
culturals, en aquesta ocasió Arxius Comarcals. Són edificis preparats per acollir les necessitats arxivístiques 
de l'àmbit de la comarca on està situat.  Aquests equipaments custodien fons públics, privats, d'empreses,
d'institucions, associacions de tot tipus... amb la finalitat de posar-los a l'abast del públic.

linia
ARXIU COMARCAL DE LA TERRA ALTA (Gandesa - Tarragona)

Edifici destinat a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa (Tarragona), obra dels arquitectes:         Joan Baptista Cabré Beltri; Joan Enric Bladé Núñez i Josep Maria Milà I Ricomà.



linia
ARXIU COMARCAL DEL MONTSIÀ (Amposta - Tarragona)

Edifici destinat a l'Arxiu Comarcal del Montsià, a Amposta (Tarragona), obra de l'arquitecta:             Meritxell Inaraja.



linia


Especialitats de Jaume Orpinell

FotoGrafia
És l’àmbit dels teballs més personals, exposicions i projectes a realitzar.
-(+ info)-

FotoArxiu
Treballs amb arxius fotogràfics: exposicions, comissariats...
-(+ info)-

FotoBarcelona
Base d’imatges de Barcelona dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
-(+ info)-

FotoDigital
Digitalitzacions de tots tipus de plànols amb retoc digital.
-(+ info)-

FotoPaisatge
Reportages de paisatges urbans i d’espais naturals.
-(+ info)-

FotoArquitectura
Reportatges de tot tipus d’obres i seguiment dels procesos constructius.
-(+ info)-


linia



linia


Arxiu de Newsletters Jaume Orpinell Fotografia
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 0 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 ·

 

Moltes gràcies per llegir aquesta informació ©2013 Jaume Orpinell.
Per a qualsevol informació relacionada amb aquest info, adreceu-vos a: info@jaumeorpinell.cat

Si no desitja seguir rebent comunicacions electròniques de Jaume Orpinell Fotografia, fe click aquí

 
El Meu Blog