Si tens algun problema per veure aquest mail, el pots veure en línia / versió web
 

NEWS #018


Nova seu de la Companyia de les Aigües del Prat del Llobregat (BCN).linia

Seguiment fotogràfic del procés constructiu

El 2012 vam començar a fer el seguiment fotogràfic de la nova seu que la Companyia de les Aigües del Prat estava
construint al municipi del Prat del Llobregat, el projecte és obra dels arquitectes José Juan Martinez Larriba i Josep Manuel del Llano Àlvarez.

L'equip facultatiu ens va explicar els processos constructius i les previsions quant a temps i de comú acord vam
organitzar les sessions fotogràfiques. Volien un reportatge de l'evolució de l'obra en les fases més representatives i
vam establir quatre blocs fotogràfics durant les obres i després,naturalment, el reportatge final.


El solar està situat a la Plaça de l'Aigua (carrer Riu Llobregat / carrer Riu Cardener en el barri de Sant Cosme del                   Prat del Llobregat), en una zona on hi ha diversos edificis d'equipaments (Policia Municipal, un CAP i els Mossos).


La primera sessió fotogràfica va coincidir amb la construcció de l'estructura de formigó de l'exterior de l'edifici i amb        la col·locació  de les columnes d'una de les façanes, un dels trets característics del projecte.La següent tongada fou la col·locació de les plaques de formigó de la façana, plaques que tenien un degradat de línies,     a la part baixa la separació entre elles era menor i a mesura que el tancament de les façanes estava més a prop de la coberta la distància entre línies  augmentava.

El tercer bloc consistia en la col·locació dels forjats, una tasca molt precisa que vam documentar en diverses sessions,
es començava a farcir l'edifici. Els elements horitzontals tenien la calidesa de la fusta. Peces que van venir en uns tràilers des d'Àustria.

La fase última que vam documentar abans de l'acabament de l'obra va ser la coberta i els inicis de la urbanització de l'entorn. En la coberta vam fotografiar la impermeabilització. La urbanització dels voltants consistia a ordenar i arreglar uns espais on conviuen diferents equipaments: el CAP, la policia Municipal i els Mossos.I finalment, el mes de febrer i març de 2015, vam realitzar el reportatge final de l'obra. Vam haver d'anar diversos          dies, ens interessava documentar alguns dels interiors sense el mobiliari, per tal que es veiés amb claredat la        intervenció arquitectònica. També volíem emfatitzar la transparència de l'edifici fotografiant-lo en el moment en què      la llum interior s'equilibrava amb llum solar de l'exterior, sobretot en la façana de les columnes. La integració de         l'edifici en el  seu entorn, la part més urbanística també l'hem incorporat en el reportatge.linia


Especialitats de Jaume Orpinell

FotoGrafia
És l’àmbit dels teballs més personals, exposicions i projectes a realitzar.
-(+ info)-

FotoArxiu
Treballs amb arxius fotogràfics: exposicions, comissariats...
-(+ info)-

FotoBarcelona
Base d’imatges de Barcelona dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
-(+ info)-

FotoDigital
Digitalitzacions de tots tipus de plànols amb retoc digital.
-(+ info)-

FotoPaisatge
Reportages de paisatges urbans i d’espais naturals.
-(+ info)-

FotoArquitectura
Reportatges de tot tipus d’obres i seguiment dels procesos constructius.
-(+ info)-


linialinia


Arxiu de Newsletters Jaume Orpinell Fotografia
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 0 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 ·

 

Moltes gràcies per llegir aquesta informació ©2013 Jaume Orpinell.
Per a qualsevol informació relacionada amb aquest info, adreceu-vos a: info@jaumeorpinell.cat

Si no desitja seguir rebent comunicacions electròniques de Jaume Orpinell Fotografia, fe click aquí

 
El Meu Blog