Si tens algun problema per veure aquest mail, el pots veure en línia / versió web
 

NEWS #017


Exposició: Motor de modernitat. Grup R. Arquitectura, art i disseny.linia

Reportatge fotogràfic d'EOS-AF (Estudi Orpinell & Sánchez - Artesania Fotogràfica)

El passat juny vam documentar en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona
(MACBA), l'exposició Motor de modernitat. Grup R. Arquitectura, art i disseny.
És un reportatge fotogràfic pels diferents àmbits de la mostra. L'aportació que van fer arquitectes com Antoni de Moragas, Josep Ma. Sostres, Oriol
Bohigas, Josep Maria Martorell, Joaquim Gili i Josep Pratmarsó al costat de José
Antonio Coderch i Manuel Valls i més endavant s'hi van afegir Manuel Ribas, Josep 
Antoni Balcels, Francesc Bassó, Guillermo Giraldez, Pau Monguió i Francesc Vayreda,
en el panorama arquitectònic va ser clau, 
van ser els impulsors i creadors l'any 1951
del Grup R, autèntic motor de modernitat. 
L'entorn polític, cultural del final de la guerra no afavoria gaire les noves visions de l'art
i l'arquitectura, no fou fins que a través de les relacions internacionals d'alguns dels arquitectes van començar els intercanvis d'experiències i arribaren els congressos, les conferències, les exposicions i les reunions entre els professionals de l'arquitectura, en concret totes aquestes inquietuds es van traduir en la creació del Grup R. 


A la mostra del MACBA hi destacava la relació que hi havia els anys 50 entre
l'arquitectura, l'art i el disseny que es podia veure a través d'escultures, pintures i fotografies. Francesc Català-Roca fou a la pràctica el fotògraf del Grup R, va saber plasmar amb
gran habilitat les aportacions que feien uns professionals desitjosos d'acabar amb els
edificis monumentals de l'època i apropar-nos a una arquitectura més racional on es 
volia conciliar les noves tecnologies, la incorporació de la rígida estructura del formigó
armat 
amb els materials tradicionals i més manejables, el maó, la ceràmica, la fusta... 


Els enquadraments, la selecció de la llum, la sensibilitat professional de Català-Roca
va ser fonamental perquè les tesis del Grup R influïssin d'una manera definitiva en
el llenguatge arquitectònic de l'època. No es pot entendre l'arquitectura dels anys
50/60 sense la peculiar visió de Català-Roca. Per això a l'exposició Motor de modernitat. Grup R. Arquitectura, art i Disseny,
Català-Roca hi tenia un lloc especial, on quedava molt clar la manera de treballar.
Hi ha unes grans reproduccions dels fulls de contacte on es veia perfectament el
valor i la importància d'aquestes reproduccions dels negatius en el re enquadrament
final.linia


Especialitats de Jaume Orpinell

FotoGrafia
És l’àmbit dels teballs més personals, exposicions i projectes a realitzar.
-(+ info)-

FotoArxiu
Treballs amb arxius fotogràfics: exposicions, comissariats...
-(+ info)-

FotoBarcelona
Base d’imatges de Barcelona dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
-(+ info)-

FotoDigital
Digitalitzacions de tots tipus de plànols amb retoc digital.
-(+ info)-

FotoPaisatge
Reportages de paisatges urbans i d’espais naturals.
-(+ info)-

FotoArquitectura
Reportatges de tot tipus d’obres i seguiment dels procesos constructius.
-(+ info)-


linialinia


Arxiu de Newsletters Jaume Orpinell Fotografia
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 0 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 ·

 

Moltes gràcies per llegir aquesta informació ©2013 Jaume Orpinell.
Per a qualsevol informació relacionada amb aquest info, adreceu-vos a: info@jaumeorpinell.cat

Si no desitja seguir rebent comunicacions electròniques de Jaume Orpinell Fotografia, fe click aquí

 
El Meu Blog