Si tens algun problema per veure aquest mail, el pots veure en línia / versió web
 

NEWS #016


Fotografia: la digitalització i la post producció digital.linia


Fa un parell d'anys que conjuntament amb en Daniel Sánchez vam crear EOS -- AF (estudi Orpinell & Sánchez - artesania fotogràfica). És un projecte nou, però que té molts anys d'experiència. Aquesta paradoxa, la novetat i l'experiència, no és tal, ja que  ens vénen de la nostra formació i pràctica professional d'ambdós. La llarga trajectòria com a fotògrafs,  la posem ara, al servei d'aquesta nova iniciativa, que encaixa amb la nostra manera d'entendre la imatge i de com processar-la amb posterioritat.

Hem unit la pràctica en la fotografia d'arquitectura i el treball en el món dels arxius, que és el meu recorregut, amb la post producció digital i la fotografia de producte, que és el que aporta en Daniel. Aquests bagatges són els que fonamenten EOS - AF. Ens agrada el treball acurat amb la llum, escollir el moment i el lloc idoni per obtenir la millor  fotografia. Davant l'escena ens imaginem el possible resultat final, el que posteriorment acabarà sent una realitat en el llenguatge de la imatge. Quan fem una sessió fotogràfica, tenim en compte, entre d'altres coses, el procés de transformació que farem de la imatge a l'estudi, això implica que a vegades hem de fer diverses tomes amb diferents exposicions, desplaçaments o d'altres possibilitats i/o opcions que ens ofereix el món digital i que hem de tenir present en aquell moment.

En el nom de l'estudi ens hem afegit "AF" (artesania fotogràfica), ja que reflecteix perfectament com entenem el treball, tant en el moment de fer la fotografia com després en l'estudi en la post producció digital. Cada fotografia és única i irrepetible i el seu tractament també. Quan cal ens endinsem en la unitat digital, el píxel, per obtenir les millores necessàries i si convé, el treball es fa en zones o seleccions més àmplies per aconseguir la imatge desitjada. L'edició digital ens ofereix un ampli ventall de possibilitats, des de treure elements, retocar-los, afegir-ne, també ens permet modificar els nivells, equilibrar el color, la densitat, el contrast, tot això ho podem aplicar a tota la fotografia o parcialment en una zona determinada de la imatge. Qualsevol d'aquests canvis no es fa prement únicament una tecla de l'ordinador, com de vegades es pot creure, sinó que és a través d'uns processos de barreja de capes, seleccions, canals i passos i més passos... en definitiva, paciència i coneixement. Tractament digital d'una imatge no vol dir rapidesa o solucions fàcils, sinó una nova eina amb múltiples possibilitats al servei de la fotografia. El final de la post producció digital és la imatge volguda, en aquest camí de transformació o modificació no s'haurien de notar els passos intermedis. Una actuació maldestra pot afectar la textura, les dominants de colors o elements importants d'un edifici o un document, etc. Per tant, el tractament digital per a nosaltres esdevé una acció artesanal, que permet fer grans coses, conservant sempre el concepte fotogràfic, que és en definitiva la nostra activitat professional.

Totes les intervencions de l'edició digital es poden fer tant en arxius digitals obtinguts en càmeres digitals o bé en arxius igualment  digitals però provinents de documents o reportatges fotogràfics antics (analògics) i que amb un procés de digitalització acabaran sent arxius digitals i és aleshores que ja podrem també fer totes les modificacions d'afegir, treure, corregir els elements necessaris.

Jaume Orpinell i Daniel Sánchez  a l'estudi Orpinell & Sánchez -- artesania fotogràfica  a Barcelona

linia
Edició digital: Afegir elements

A vegades cal resoldre situacions afegint elements a la imatge, ja que en el moment de la sessió fotogràfica l'edifici estava en obres o faltaven elements o estaven malmesos... tot i així sempre els elements afegits són del propi edifici. 

Quan vam fer aquesta fotografia el paviment estava aixecat, per tant a través de la post producció        
vam afegir-ne, perquè es veiés tot acabat. També hem incorporat una part de la taula. 


En aquesta fotografia hem agregat gespa, ja que en el moment de la sessió encara no havia sortit i feia
l'efecte que la urbanització de l'entorn de l'edifici estava inacabada. El que hem fet és fotografiar zones 
properes del mateix edifici on n'hi hagués  i via edició l'hem traslladat davant l'obra fotografiada.

linia
Edició digital: Treure objectes.

La intenció a l'hora de fotografiar un edifici és que aquest sigui l'element principal de la imatge, que no hi hagi objectes que ens distreguin. L'eliminació de senyals, papereres, cotxes  que amaguen una part important de l'obra arquitectònica s'ha de fer de forma que es pugui reconstruir fidelment la realitat.

En aquest cas hem eliminat l'automòbil que està en un primer pla agafant un protagonisme innecessari,
a més a més és de color groc que té una força visual importat, una raó més per suprimir-lo. També
hem esborrat fanals, el senyal de trànsit, ja que el color vermell ens distreu i hem tret els cables elèctrics.
El cel també ha estat tractat donant-li més textura.


A aquesta fotografia panoràmica, composta de dues imatges, li hem tret tots els senyals de trànsit, els
fanals, el rètol de l'obra i els cables elèctrics, deixant l'edifici i el seu entorn net d'elements aliens a l'obra.
Hem texturat el cel.

linia
Edició digital: Deformacions i aberracions òptiques.

És habitual en fotografia d'arquitectura mantenir les horitzontals i verticals de l'escena, era una de les raons per l'ús de les càmeres tècniques. En l'actualitat les càmeres digitals permeten igualment aquest respecte a la composició i a les perspectives.

Aquí hem corregit les distorsions, que inevitablement les òptiques angulars fan als objectes situats en un
primer pla, com és el cas dels aplics d'il·luminació. Hem eliminat els reflexos de la part frontal del taulell
que és de xapa d'alumini.

linia
Edició digital: Exposicions múltiples.

Les exposicions múltiples ens permeten treure reflexos a vidres o a objectes brillants, crear ambients lumínics a diferents espais i també resoldre les diferències d'exposicions entre interiors i exteriors, arribant a obtenir una latitud similar a la de l'ull humà. Igualment ens permet crear imatges panoràmiques, tant horitzontals com verticals.

En aquest interior hem jugat amb diferents exposicions per treure reflexos de llums, per emfatitzar la 
il·luminació d'alguns ambients. Hem corregit la dominant vermella. També hem creat una imatge
panoràmica. Per l'edició d'aquesta imatge hem utilitzat 8 fotografies diferents.

linia
Edició digital: La temperatura de color.

Les dominants de color en fotografia són uns dels aspectes més subjectius de resoldre, perquè el moment de la fotografia és únic, en unes condicions determinades i transmetre-les sempre és interpretatiu. Un paviment o una fusta reben les dominants de la llum del moment de la fotografia, però transcorregudes dues hores ja en són unes altres, plasmar a la imatge final una o altra dominant dependrà molt del fotògraf. Cel més contrastat i amb menys saturació.

En aquest exterior la temperatura de color hem volgut que sigui clarament estiuenca, amb dominants
més càlides. Les fustes de la pèrgola i l'ambient general ho requeria.


També és possible aplicar una transició de color que ens doni un cert dramatisme, com és el cas de la
imatge del centre comercial, per donar-li més força a la imatge. Hem tret saturació i contrastat al cel i
enfosquit el paviment.

linia
Digitalització de documents. Plànols

Podem digitalitzar en alta qualitat tot tipus de documents antics: memòries, plànols de totes les mides i suports (tela, vegetal, paper, contra vegetals, còpies a l'amoníac...)

En aquest cas són plànols dels plans generals de Múrcia i de Palma de Mallorca, els originals estaven
enganxats en suport de fusta i d'uns 2 metres de llargada, els hem digitalitzat per parts i després
digitalment els hem unit obtenint un arxiu d'unes 300 Mb podent-ne obtenir una impressió digital a
la mateixa mida de l'original i en pantalla veure tots els detalls del plànol.

linia
Digitalització de documents. Fotografies (negatius, positius, transparències...)

Digitalització de negatius analògics de fons antics. També es poden digitalitzar transparències, còpies positives...

Hem digitalitzat uns negatius afectats per fongs, hem fet una neteja digital i per indicació del client una
 restauració recomponent les parts afectades.


S'ha digitalitzat una placa  de vidre trencada, l'hem restaurat traient tots els efectes malmesos.

linia


Especialitats de Jaume Orpinell

FotoGrafia
És l’àmbit dels teballs més personals, exposicions i projectes a realitzar.
-(+ info)-

FotoArxiu
Treballs amb arxius fotogràfics: exposicions, comissariats...
-(+ info)-

FotoBarcelona
Base d’imatges de Barcelona dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
-(+ info)-

FotoDigital
Digitalitzacions de tots tipus de plànols amb retoc digital.
-(+ info)-

FotoPaisatge
Reportages de paisatges urbans i d’espais naturals.
-(+ info)-

FotoArquitectura
Reportatges de tot tipus d’obres i seguiment dels procesos constructius.
-(+ info)-


linialinia


Arxiu de Newsletters Jaume Orpinell Fotografia
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 0 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 ·

 

Moltes gràcies per llegir aquesta informació ©2013 Jaume Orpinell.
Per a qualsevol informació relacionada amb aquest info, adreceu-vos a: info@jaumeorpinell.cat

Si no desitja seguir rebent comunicacions electròniques de Jaume Orpinell Fotografia, fe click aquí

 
El Meu Blog